Strona główna
[Główna]    [O nas] [Bud. Ogólne] [Bud. Mieszkaniowe] [Krajobraz] [Bud. Przemysłowe] [Wnętrza] [Środowisko]
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w Krynicy
Rysunki przestrzenne CAD Oczyszczalni Öcieków gminy uzdrowiskowej Krynica dla małej aglomeracji o 60000 mieszkańcow. Projekt architektoniczny ...
więcej »

Więcej projektów
Dla BIURA PROJEKTOWANIA SPÓŁDZIELCZOŚCI "ESBEDE" w Łodzi (1970-1972)
Utylizacja odpadów, Sanok - realizcja
Dla BIURA PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO, Łódź (1972-1985)
Oczyszczalnia Scieków w Kaliszu - realizacja
Oczyszczalnia ścieków w Zduńskiej Woli - realizacja
Oczyszczalnia ścieków w Ostrowie Wlkp - realizacja
Oczyszczalnia ścieków w Rawie Maz. - realizacja
Stacja Wodociągowa w Tomaszowie - realizacja
Stacja Wodociągowa w Łodzi - realizacja
Kanalizacje i Wodociągi w Łodzi - realizacje
Dla POLSERVICE CONSULTING ENGINEERS, Warszawa, Tripoli, Dubai (1979-1981)
Oczyszczalnia ścieków i Kanalizacja miasta SIRTE, Libia - realizacja rozpoczęta
Dla TECHNOSAT INT.(Nig)Ltd/ALPHA CONSULT, Włochy (1989-1991)
Erosion Control, Makun, Nigeria - realizacja rozpoczęta
Zaopatrzenie w wodę, 2-faza, Abuja, Nigeria
Zaopatrzenie w wodę miast satelit., Abuja, Nigeria
Irygacja rzeki BENIB, Nigeria
Dla RÓŻNYCH KLIENTÓW w Polsce i Podzlecenia innych biur projektowych w zakresie architektury i urbanistyki (1991 - teraz)
Oczyszczalnia ścieków w Staszowie - realizacja
Oczyszczalnia ścieków w Połańcu - realizacja
Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb. - realizacja
Studia przestrzenne Oczyszcz. ścieków dla Krynicy - realizacja więcej
Wysypisko śmieci w Laskowicach - realizacja
Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Busku - realizacja
Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Zgierzu - realizacja
Oczyszczalnia ścieków w Osieku - realizacja
Zaplecze GOS - ŁAM - realizacja rozpoczęta
Skladowisko odpadow w Palczewie i Nowosolnej
Zaplecze Lagun GOS
Portiernia towarowa GOS
Kladka Pomiarowa GOS